DIPLOMA PERAKAUNAN (R/344/4/0401)(MQA/A6623)(10/25)

DIPLOMA PERAKAUNAN (R/344/4/0401)(MQA/A6623)(10/25)

DIPLOMA PERAKAUNAN (R/344/4/0401)(MQA/A6623)(10/25) Pengenalan Kursus Diploma Perakaunan yang ditawarkan oleh Sekolah Pengajian Pengurusan KUIPSAS telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan menunjukkan kemahiran dalam bidang perakaunan. Bidang...
Loading...