SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/0001(PA16029)03/30)

SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/0001(PA16029)03/30)

SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/001(PA16029)10/27) Syarat Kemasukan i)  Ijazah Sarjana Muda [Tahap 6, Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM)] dalam bidang Kewangan Islam dengan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) minimum 2.50 seperti yang diterima oleh Senat Pemberi...
DIPLOMA PERAKAUNAN (R2/344/4/0401)(MQA/A6623)(10/25)

DIPLOMA PERAKAUNAN (R2/344/4/0401)(MQA/A6623)(10/25)

DIPLOMA PERAKAUNAN (R/344/4/0401)(MQA/A6623)(10/25) Pengenalan Kursus Diploma Perakaunan yang ditawarkan oleh Sekolah Pengajian Pengurusan KUIPSAS telah melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan menunjukkan kemahiran dalam bidang perakaunan. Bidang...
Loading...