+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

VISI, MISI OBJEKTIF

VISI

Bertekad menjadikan pusat kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi berlandaskan visi dan misi universiti.

MISI

Bertekad untuk meningkatkan kualiti ilmu naqli dan aqli secara kolektif dan efektif bagi melahirkan insan yang berilmu, beramal dan bertakwa.

OBJEKTIF

  • Menyokong usaha kerajaan dalam memartabatkan Islam.
  • Mendukung wawasan negara dalam membangunkan modal insan yang cemerlang dan bersahsiah mulia.
  • Menawarkan bidang pengajian yang bersifat kontemporari dengan mengintegrasikan ilmu naqli dan aqli.
  • Melahirkan ilmuwan Islam yang berketerampilan, kompetitif, berdedikasi dan bercita-cita tinggi.
Loading...