+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM KEPUJIAN (R/343/6/0251A)(MQA/FA9131)(01/30)

Pengenalan Kursus

Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian) merupakan program pengajian yang direka untuk melengkapkan graduan dengan ilmu pengetahuan yang mantap dalam perbankan Islam, Takaful, Pasaran Modal, dan Perancangan Kewangan secara Patuh Shariah. Tempoh pengajian adalah selama 3.5 tahun, iaitu 7 semester. Program 3 dalam 1 ini bukan sahaja bakal melahirkan pakar dalam bidang kewangan Islam, tetapi juga dibekalkan dengan nilai tambah melalui sijil profesional dalam perancangan kewangan Islam iaitu Islamic Financial Planner (IFP) dan Certified Qualification in Islamic Finance – Wealth Management (CQIF-WM). Melalui usahasama dan pengiktirafan dari Islamic Banking and Financial Institution Malaysia (IBFIM) ini, graduan akan mampu memenuhi keperluan pasaran kerja terutama dalam bidang kewangan Islam.

AQIF

AQIF dibina bagi melengkapkan seterusnya membantu mereka yang bekerja ataupun ahli praktis bagi meningkatkan tahap kompeten, kemahiran, juga pengetahuan dalam kewangan Islam. Disediakan kepada semua peringkat ahli praktis industri dari eksekutif baru sehingga kepada pengurus. Setiap modul yang dibina adalah merujuk kepada keperluan semasa industri – iaitu pengetahuan kepada asas pengenalan dan falsafah kewangan Islam serta aplikasinya dalam operasi kewangan Islam.

IFP

IFP dirangka khas kepada ahli profesional dan individu yang terlibat dalam segmen runcit bagi produk kewangan dan perbankan Islam. IFP telah dilengkapkan dengan semua keperluan pengetahuan bagi seorang penasihat kewangan bagi pasaran runcit. IFP mendapat akreditasi penuh Finance Accreditation Agency (FAA)

IBFIM

IBFIM – institut perbankan dan kewanga islam, merupakan sebuah institusi pembangunan talen yang mengkhusus dalam industri pensijilan teknikal. Pengiktirfan pensijilan bertujuan untuk memastikan tahap kemahiran teknikal tercapai bagi memenuhi keperluan industri seterusnya melahirkan lebih ramai profesional dalam bidang kewangan islam.

Prospek Kerjaya

Graduan Program Ijazah Kewangan Islam (Kepujian) di KUIPSAS mempunyai prospek kerjaya yang luas dalam pelbagai institusi termasuklah:

Perancang Kewangan Islam, Eksekutif Kewangan Islam, Penasihat Syariah, Eksekutif Operasi, Eksekutif Risiko, Eksekutif Pemasaran, Pensyarah Kewangan Islam, Penasihat Takaful, Penasihat Dana Amanah, Broker Saham Patuh Shariah.

Syarat Kemasukan

  • STPM – Lulus minimum PNGK 2.00 dan Lulus Penuh 2 mata pelajaran dan Lulus Matematik SPM, atau
  • STAM – minimum Jayyid dan Lulus Matematik SPM, atau
  • Diploma Kewangan Islam / Muamalat / Setara – Lulus minimum PNGK 2.50. PNGK 2.00 – 2.49 tertakluk kepada penilaian dalaman, atau
  • Diploma bidang lain – Lulus minimum PNGK 2.50, atau
  • Asasi/Matrikulasi – Lulus minimum PNGK 2.00 dan Lulus Matematik SPM

Struktur Program

Semester 1

WUM3112 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (U1), WUU3012 Pengajian Fiqh, WUU3031 Ilmu Tajwid, WUU3071 General English Proficiency, WUU3051 Al-Arabiyyah Al-I'dadiyyah, WUU3041 Kemahiran Jawi, ACC5013 Asas Kewangan Islam, BBA5013 Prinsip Pengurusan (Elektif), BBA5033 Prinsip Pemasaran (Elektif).
01 January 2021
12 AM

Semester 2

WUM3122 Falsafah dan Isu Semasa (U1), WUU3011 Pengajian Akidah Islam, WUU3061 Al-Arabiyyah Al-Taqadumiyyah, MAT5023 Matematik Perniagaan, BIF5023 Usul Fiqh, BIF5043 Fiqh Muamalat, ECO5043 Ekonomi Islam, BIF5083 Institusi dan Pasaran Kewangan Islam.
01 January 2021
12 AM

Semester 3

WUM3212 Kemahiran Kepimpinan (U2), WUU3081 Etika dan Isu Dalam Teknologi Maklumat, FIN5013 Pengurusan Kewangan Islam , BIF5033 Qawaid Fiqhiyyah untuk Kewangan dan Perbankan, ARB5033 Al-Arabiyyah Li al-Muamalat, ACC5033 Perakaunan Islam, BIF5053 Prinsip dan Amalan Takaful
01 January 2021
12 AM

Semester 4

WUM3312 Al-Quran dan Sains (U3), BIF5073 Pengurusan Harta Islam, BIF5103 Perancangan Pelaburan Islam, ACC5043 Perancangan Zakat dan Cukai, BIF5123 Regulasi Kewangan dan Perbankan Islam, FIN5023 Analisis Pelaburan, BIF5143 Operasi Perbankan Islam (Elektif), BIF5163 Perbendaharaan Islam (Elektif)
01 January 2021
12 AM

Semester 5

WUU3091 Khidmat Masyarakat (U4), BBA5193 Pengajian Akidah Islam, BIF5063 Aplikasi Fiqh Mualamat, FIN50544 Keusahawanan Islam, BIF5093 Seminar Kewangan dan Perbankan Islam, BIF5113 Pasaran Modal Islam, BIF5133 Pengurusan Strategik (Elektif), BIF5153 Aplikasi Internet dalam Perbankan (Elektif), BIF5173 Pembiayaan Perdagangan Antarabangsa Secara Islam (Elektif).
01 January 2021
12 AM

Semester 6

WUM3212 Bakti Siswa (U4), BBA5103 Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat, ETR5043 Keusahawanan Islam, BIF5183 Seminar Kewangan dan Perbankan Islam, BBA5123 Pengurusan Strategik, BIF5203 Audit Shariah, BIF5133 Tadbir Urus Shariah Institusi Kewangan Islam (Elektif), ICT5063 Aplikasi Internet dalam Perbankan (Elektif), BIF5043 Gelagat Organisasi (Elektif).
01 January 2021
12 AM

Semester 7

Latihan Industri
01 January 2021
12 AM

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...