+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/001(PA16029)10/27)

Syarat Kemasukan

i)  Ijazah Sarjana Muda [Tahap 6, Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM)] dalam bidang Kewangan Islam dengan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) minimum 2.50 seperti yang diterima oleh Senat Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT); atau

ii)  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, KKM) dalam bidang Kewangan Islam dengan PNGK minimum 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima, tertakluk pada penilaian dalaman yang rapi*; atau

iii)  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, KKM) dalam bidang tidak berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 seperti yang diterima oleh Senat PPT dan dengan pengalaman kerja yang berkaitan*”, tertakluk pada penilaian dalaman yang rapi, atau

IV)  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, KKM) dalam bidang tidak berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 seperti yang diterima oleh Senat PPT dan tiada pengalaman kerja yang berkaitan, tertakluk pada kelulusan kursus prasyarat***, atau

V) Kelayakan-kelayakan lain yang setara/berkaitan dengan Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, KKM) seperti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Pengenalan Kursus

Struktur Program

Semester 1

01 January 2021
12 AM

Semester 2

01 January 2021
12 AM

Semester 3

01 January 2021
12 AM

Semester 4

01 January 2021
12 AM

Semester 5

01 January 2021
12 AM

Semester 6

01 January 2021
12 AM

Semester 7

Latihan Industri
01 January 2021
12 AM

Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR
Warganegara Malaysia
RM 18,000.00
Pelajar Antarabangsa
RM 22,800.00

* Tidak termasuk yuran penginapan

 

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...