+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA PERAKAUNAN (R2/344/4/0401) (10/25) (MQA/A6623)
Syarat kemasukan
 • SPM minimum 3 Kepujian termasuk Matematik dan
 • Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah.

( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

Program ini melahirkan graduan yang berupaya memiliki pengetahuan dan berkemahiran dalam bidang perakaunan. Bidang perakaunan sebagai bidang profesional di Malaysia memerlukan tenaga kerja separa mahir bagi memastikan pentadbiran kewangan organisasi dapat dijalankan dengan efisien, serta rekod kewangan dikendalikan dengan tepat dan telus. Ini bersesuaian ke arah membentuk negara Malaysia yang mengamalkan urus tadbir korporat yang baik dan beretika.

Prospek Kerjaya
 • Penolong Pegawai di sektor awam
 • Penolong Akauntan
 • Penolong Auditor
 • Pembantu Perunding Kewangan Korporat
 • Pembantu Pegawai Kredit
 • Pembantu Perunding Cukai
 • Pembantu Perunding Zakat
 • Usahawan
  Senarai Kursus

  Semester 1

  • Pengajian Malaysia 2
  • Bahasa Arab Asas
  • English For Proficiency(Pre-Intermediate)
  • Pengantar Ilmu Tajwid
  • Prinsip Pengurusan
  • Prinsip Pemasaran
  • Pengenalan Kepada Perakaunan Kewangan

  Semester 2

  • Bahasa Arab Lanjutan
  • Hifz Al-Quran
  • English For Proficiency (Intermediate)
  • Akidah Islam
  • Matematik Perniagaan
  • Perakaunan Kewangan
  • Undang-Undang Komersil

  Semester 3

  • Akhlak Dan Tasawuf
  • Fiqh Ibadah
  • Business Communication
  • Mikroekonomi
  • Prinsip Pengurusan Kewangan
  • Perakaunan Kewangan Ii
  • Perakaunan Kos

  Semester 4

  • Pemikiran Kritis Dan Kreatif
  • Statistik Perniagaan
  • Makroekonomi
  • Perakaunan Pengurusan
  • Perakaunan Syarikat I
  • Percukaian Perseorangan

  Semester 5

  • Halaqah Dan Usrah
  • Fiqh Muamalat
  • Undang-Undang Syarikat
  • Perakaunan Syarikat Ii
  • Perakaunan Berkomputer
  • Percukaian Syarikat
  • Audit

  Semester 6

  • Praktikal Lapangan

   

  * PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

  Yuran Pengajian
  SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  1  4160.00  3460.00
  2  2940.00  2240.00
  3  3180.00  2480.00
  4  3180.00  2480.00
  5  3060.00  2360.00
  6  680.00  680.00

  Jumlah Keseluruhan: 

  KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  Warganegara Malaysia 17,200.00 13,700.00
  Pelajar Antarabangsa    

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...