+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA PENGURUSAN PEMASARAN (R2/342/4/0069) (11/23) (MQA/A9218)
Syarat kemasukan
 • SPM minimum 3 Kepujian, dan
 • Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM

( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

Program ini bertujuan melahirkan graduan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang komprehensif dalam bidang pengurusan pemasaran sebagai persediaan menceburi bidang kerjaya mahupun melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kelak. Pelajar akan didedahkan dengan ilmu dan praktis pemasaran terkini bertujuan membina graduan yang mampu untuk memenuhi keperluan tenaga kerja berteraskan kualiti dan kreativiti secara konvensional dan Islami. 

Prospek Kerjaya
 • Eksekutif Jualan
 • Eksekutif Perhubungan Awam
 • Eksekutif Pengiklanan
 • Eksekutif Pemasaran
 • Eksekutif Unit Kreatif
 • Eksekutif Perolehan (Procurement)
 • Eksekutif Unit Pembangunan Produk
 • Eksekutif Pemasaran Langsung (Internet Marketing)
 • Usahawan
  Senarai Kursus

  Semester 1

  • Bahasa Arab Asas
  • English For Proficiency(Pre-Intermediate)
  • Pengajian Malaysia 2
  • Pengantar Ilmu Tajwid
  • Prinsip Pengurusan
  • Prinsip Pemasaran
  • Pengenalan Kepada Perakaunan Kewangan

  Semester 2

  • Bahasa Arab Lanjutan
  • Hifz Al-Quran
  • English For Proficiency (Intermediate)
  • Akidah Islam
  • Matematik Perniagaan
  • Perakaunan Kewangan
  • Pengurusan Pemasaran

  Semester 3

  • Akhlak Dan Tasawuf
  • Fiqh Ibadah
  • Prinsip Pengurusan Kewangan
  • Mikroekonomi
  • Business Communication
  • Pengurusan Operasi
  • Pemasaran Perkhidmatan

  Semester 4

  • Pemikiran Kritis Dan Kreatif
  • Statistik Perniagaan
  • Makroekonomi
  • Undang-Undang Komersil
  • Perlakuan Pengguna
  • Pengurusan Jenama

  Semester 5

  • Halaqah Dan Usrah
  • Pengurusan Jualan
  • Etika Perniagaan Islam
  • Pengurusan Promosi
  • Penyelidikan Pemasaran
  • Keusahawanan
  • Fiqh Muamalat

  Semester 6

  • Latihan Industri

   

  * PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

  Yuran Pengajian
  SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  1  4160.00  3460.00
  2  2940.00  2240.00
  3  3180.00  2480.00
  4  3180.00  2480.00
  5  3060.00  2360.00
  6  680.00  680.00

  Jumlah Keseluruhan: 

  KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  Warganegara Malaysia 17,200.00 13,700.00
  Pelajar Antarabangsa

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...