+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM (R2/343/4/0091) (11/23) (MQA/A9217)
Syarat kemasukan
 • Memiliki SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kredit dan lulus Matematik, Bahasa Melayu, Sejarah atau yang setaraf dengannya; ATAU
 • Lulus dalam Sijil Kemahiran di Tahap 3 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM/ Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau yang setaraf dengannya.

( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

PENGENALAN

Program ini memperkenalkan pelajar kepada sistem kewangan Islam yang kini merupakan elemen yang paling pesat berkembang dalam perkhidmatan kewangan global. Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Fiqh Muamalat, Ekonomi dari sudut Perspektif Islam, Takaful, Perakaunan Islam, instrumen Kewangan Islam dan aspek operasi dalam Institusi Kewangan Islam. Program ini bukan sahaja memberi penekanan tentang pembelajaran dan juga kecekapan graduan malah program ini juga memberi persediaan kepada pelajar untuk menghadapi cabaran dan saingan dalam dunia perbankan Islam.

Prospek Kerjaya
 • Penolong Pegawai Bank
 • Penolong Perunding Kewangan Islam dan Unit Amanah Islam
 • Penolong Perunding Muamalat (wasiat, zakat, ar- Rahn)
 • Usahawan Insuran dan Takaful
 • Penolong Pegawai Pengurusan Risiko
 • Perancang Kewangan Islam
 • Penolong Pegawai Pematuhan Syariah (Syariah Compliance)
Senarai Kursus

Semester 1

 • Pengajian Malaysia 2
 • Bahasa Arab Asas
 • English For Proficiency(Pre-Intermediate)
 • Pengantar Ilmu Tajwid
 • Pengantar Fiqh Islam
 • Prinsip Pengurusan Kewangan
 • Pengenalan Kepada Perakaunan Kewangan

Semester 2

 • Bahasa Arab Lanjutan
 • Hifz Al-Quran
 • English For Proficiency (Intermediate)
 • Akidah Islam
 • Matematik Perniagaan
 • Perakaunan Islam
 • Akhlak Dan Tasawuf
 • Usul Fiqh

Semester 3

 • Fiqh Ibadah
 • Teknologi Maklumat Dan Masyarakat
 • Business Communication
 • Mikroekonomi
 • Fiqh Muamalat
 • Al-Arabiyyah Li Al-Muamalat
 • Prinsip Pengurusan

Semester 4

 • Pemikiran Kritis Dan Kreatif
 • Makroekonomi
 • Institusi Dan Pasaran Kewangan Islam
 • Sistem Kewangan Islam
 • Pengurusan Harta Pusaka
 • Qawaid Fiqhiyyah

Semester 5

 • Halaqah Dan Usrah
 • Perancangan Kewangan Islam
 • Pengurusan Zakat, Wakaf Dan Baitulmal
 • Operasi Perbankan Islam
 • Ekonomi Islam
 • Keusahawanan
 • Etika Perniagaan Islam

Semester 6

 • Latihan Industri

 

* PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

Yuran Pengajian
SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
1  4040.00  3340.00
2  3180.00  2480.00
3  3060.00  2360.00
4  3060.00  2360.00
5  3180.00  2480.00
6  680  680

Jumlah Keseluruhan: 

KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia 17,200.00 13,700.00
Pelajar Antarabangsa

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...