+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (R2/340/4/0579) (10/25) (MQA/A6625)
Syarat kemasukan
 • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperolehi sekurang-kurangnya minimum 3 kepujian dan lulus mata pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah; ATAU
 • SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan minimum PNGK 2.00; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum Gred Maqbul.

( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

Program ini bertujuan melahirkan graduan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang komprehensif dalam bidang pengajian perniagaan secara konvensional dan Islamik sebagai persediaan menceburi bidang kerjaya mahupun melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Graduan program ini berupaya merancakkan pertumbuhan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) melalui penglibatan dalam bidang keusahawanan dan membantu organisasi dengan kemahiran pengurusan bagi mencapai matlamat organisasi.

Prospek Kerjaya
 • Usahawan
 • Penolong Pengurus Jualan
 • Penolong Pegawai Pemasaran
 • Penolong Akauntan
 • Penolong Pentadbir
 • Penolong Pengurus dalam sektor swasta
 • Penolong Pegawai di Jabatan Kerajaan
  Senarai Kursus

  Semester 1

  • Bahasa Arab Asas
  • English For Proficiency(Pre-Intermediate)
  • Pengajian Malaysia 2
  • Pengantar Ilmu Tajwid
  • Prinsip Pengurusan
  • Prinsip Pemasaran
  • Pengenalan Kepada Perakaunan Kewangan

  Semester 2

  • Bahasa Arab Lanjutan
  • English For Proficiency (Intermediate)
  • Hifz Al-Quran
  • Akidah Islam
  • Matematik Perniagaan
  • Perakaunan Kewangan
  • Gelagat Organisasi

  Semester 3

  • Akhlak Dan Tasawuf
  • Fiqh Ibadah
  • Prinsip Pengurusan Kewangan
  • Mikroekonomi
  • Business Communication
  • Pengurusan Operasi
  • Pengurusan Sumber Manusia

  Semester 4

  • Pemikiran Kritis Dan Kreatif
  • Statistik Perniagaan
  • Makroekonomi
  • Etika Perniagaan
  • Sistem Maklumat Pengurusan
  • Undang-Undang Komersil

  Semester 5

  • Halaqah Dan Usrah
  • Fiqh Muamalat
  • Perakaunan Untuk Pengurusan
  • Perlakuan Pengguna
  • Ekonomi Islam
  • Perniagaan Antarabangsa
  • Keusahawanan

  Semester 6

  • Latihan Industri

   

  * PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

  Yuran Pengajian
  SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  1  4160.00  3460.00
  2  2940.00  2240.00
  3  3180.00  2480.00
  4  3180.00  2480.00
  5  3060.00  2360.00
  6  680.00  680.00

  Jumlah Keseluruhan:
   

  KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  Warganegara Malaysia 17,200.00 13,700.00
  Pelajar Antarabangsa    

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...