+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat
DIPLOMA SAINS KOMPUTER (R2/481/4/0669) (10/25) (MQA/A11683)
Syarat kemasukan
 • Lulus SPM (atau kelayakan yang setara) dengan sekurang- kurangnya kepujian dalam 3 mata pelajaran termasuk Matematik dan lulus Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Sejarah; ATAU
 • Lulus SKM tahap 3, dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya ATAU
 • Lulus STPM dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam sebarang mata pelajaran atau setara dengannya dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU
 • Lulus STAM dengan minimum Gred Maqbul (lulus) dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU
 • Lulus sebarang kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, KKM) dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya.
Pengenalan Program

Program ini menawarkan pembelajaran Teknologi Maklumat yang lebih memfokuskan kepada bahasa pengaturcaraan untuk membina dan membangunkan sistem samaada berbentuk online atau stand-alone.  Di samping itu, pelajar juga dilatih untuk membina pakej-pakej multimedia seperti montaj yang menggabungkan kemahiran animasi dan kesan bunyi.

Prospek Kerjaya

Graduan mempunyai peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah pertama dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat di Universiti awam dan swasta.

Kerjaya

 • Penolong Pegawai Sistem Maklumat
 • Pereka Grafik
 • Pembangun Perisian Multimedia
 • Pengaturcara
 • Pereka Laman Web
 • Juruanalisa Sistem
 • Usahawan
  Senarai Kursus

  Semester 1

  • Bahasa Arab Asas
  • English For Proficiency(Pre-Intermediate)
  • Pengantar Ilmu Tajwid
  • Matematik Diskrit
  • Pengenalan Teknologi Maklumat
  • Prinsip Pengaturcaraan
  • Rekacipta Laman Web
  • Pengajian Malaysia 2

  Semester 2

  • Bahasa Arab Lanjutan
  • English For Proficiency (Intermediate)
  • Hifz Al-Quran
  • Pengarangan Multimedia
  • Sistem Komputer
  • Statistik Asas
  • Pengaturcaraan Java I

  Semester 3

  • Fiqh Ibadah
  • Akidah Islam
  • Hifz Al-Quran
  • Pengaturcaraan Java Ii
  • Penyuntingan Audio Visual Dan Animasi
  • Pangkalan Data
  • Pengaturcaraan Web I
  • Pemikiran Kritis Dan Kreatif

  Semester 4

  • English At The Workplace
  • Pengaturcaraan Visual
  • Rekabentuk Antaramuka Manusia Komputer
  • Pengaturcaraan Web Ii
  • Metodologi Pembangunan Perisian
  • Akhlak Dan Tasawuf

  Semester 5

  • Halaqah Dan Usrah
  • Pembangunan Perisian Aplikasi
  • Pembangunan Projek Multimedia
  • Keusahawanan Digital
  • Teknologi Maklumat Dan Masyarakat
  • Keselamatan Komputer
  • Khidmat Masyarakat

  Semester 6

  • Latihan Industri

   

  * PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

  Yuran Pengajian
  SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  1  4730.00  4030.00
  2  3240.00  2540.00
  3  3240.00  2540.00
  4  2980.00  2280.00
  5  2590.00  1890.00
  6  1240.00  1240.00

  Jumlah Keseluruhan: 

  KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  Warganegara Malaysia 18,020.00 14,520.00
  Pelajar Antarabangsa

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...